Beograd, Despota Olivera 2, XII/77
063 43 42 96
helingerudruzenje@gmail.com

Udruženje sistemskih konstelacija

- po metodi Berta Helingera

EDUKACIJA

Postanite licencirani savetnik – konstelator po metodi sistemskih porodičnih i biznis konstelacija.

SEMINARI I RAZMENA ZNANJA

Udruženje – Bert Helinger vam daje mogućnost da učestvujete na domaćim i inostranim skupovima i seminarima gde ćete imati priliku da dalje unapređujete svoje znanje i predstavite sopstvene ideje.

PODRŠKA

Budite deo zajednice koja će vam pružiti podršku na svakom koraku u razvoju svoje profesije.

Konstelacije po Bertu Helingeru – efikasan i fascinantan pristup psihoterapiji i duhovnom razvoju

Pokret duha je uvek ka ponovnom stanju ujedinjenja – Bert Helinger

EFIKASNA METODA

Dvadeset godina iskustva u radu konstelatora na našim prostorima, kao i iskustva sve većeg broja terapeuta u svetu, koji rade po metodi Berta Helingera, nedvosimileno su nam pokazala da je ova metoda izuzetno efikasna čak i tamo gde drugi pristupi nemaju mnogo uspeha.

FENOMENOLOŠKI PRISTUP

Fenomenološki pristup podrazumeva otvorenost i posmatranje lišeno svih prethodnih teorijskih koncepata i pretpostavki. Ovakav pristup održava neophodnu svežinu pogleda na stvari, omogućavajaći uočavanje novina, idiosinkratičnih pojava i pre svega povlačenje bilo koje vrste projekcija i uočavanje onoga što je stvarno tu.

ZAOBILAŽENJE OTPORA

Kako u porodičnoj tako i u individualnoj terapiji otpori klijenta ponekad mogu da budu, velika prepreka u daljem radu i napretku, a ponekad i nepremostiva prepreka. Zamislite metodu u kojoj priča o otporima i tehnike njihovog prevazilaženja ne zauzima centralno mesto, jer od momenta kada klijent odluči da postavi svoj rad, da li je u otporu ili ne, postaje potpuno nevažna stvar.

DISKRECIJA ZA VAŠE KLIJENTE

Sasvim sigurno, porodične kostelacije zbog svog specifičnog pristupa problemu, predstavljaju najdiskretniju grupnu metodu savetovanja. Čak ni sam protagonista – klijent koji postavi svoj rad, nije u stanju da poveže u potpunosti sva kompleksna dešavanja, bez pomoći terapeuta.

Edukacija u porodičnom rasporedu

Porodični raspored se može opisati kao profesionalno vođeni metod koji radi sa ličnim i porodičnim temama, problemima i krizama. Kao metod, on se može podučavati i učiti ali u oba slučaja, zahteva visok nivo otvorenosti u odnosu na suptilnost i finoću samog sistema.


Kada se radi sa kraljevstvom duše, kao u porodičnom rasporedu, lično, socijalno i unutrašnje duhovno doživljavanje i transformacija su od primarnog značaja u odnosu na sam metod i krajnje rezultate. To je više nalik umetničkom pristupu, na primer slikanju, pisanju poezije, sviranju i usavršenju, ali nam sama tehnika ne omogućava da predvidimo, kontrolišemo i budemo sigurni šta će nastati kao umetniči izraz u slici, pesmi ili nekom drugom umetničkom delu. Nalik tome, svaka postavka porodičnog rasporeda je posebna, nepredvidljiva, samokreirana iz zadatih elemenata i odigrava sa samo jednom.
Edukacija u porodičnom rasporedu će vam omogućiti da:

Proširite svoju svesnost i samospoznaju
Ojačate svoju životnu energiju i povežete se sa transgeneracijskim izvorom ljubavi i snage.
Razumete i primenite u svom životu i radu principe koji deluju kako na harmonično funkcionisanje pojedinca, porodice, tako i drugih sistema u koje smo uključeni.
Razvijete i unapredite svoje lične kapacitete i talente i pomognete drugima da pokrenu i ispolje svoje potencijale.
Spoznate prirodu konflikta i steknete veštinu u njihovom razrešavanju kako na ličnom nivou, tako i u porodici i široj zajednici.
Doživite sveopštu poveznanost među ljudima i njihovim sudbinama.
Postanete delotvorni i uspešni kao terapeut, zdravstveni ili obrazovni radnik, menadžer ili profesionalac u svojoj oblasti rada.
Harmonizujete partnerske i porodične odnose.
Ostvarite bolje razumevanje međuljudskih odnosa u različitim sistemima.
Radite na širenju ljubavi, sreće, uspeha, zdravlja, razumevanja prema sebi, svojoj porodici, bliskim ljudima i zajednici čiji ste deo.

Edukacija je namenjena svim ljudima koji žela da rade na sebi i prodube znanje o dinamici ljudskih odnosa, a posebno je dragocena psiholozima, pedagozima, defektolozima, zdravstvenim i socijalnim radnicima, poslovnim konsultantima, menadžerima i svim strukama koje rade i kontaktiraju sa ljudima.
Edukacija u Porodičnom rasporedu ima za cilj da pruži studentima kako razvoj i transformaciju na ličnom i duhovnom nivou, tako i profesionalne vanredne studije teorije i metodologije porodičnog rasporeda i njegove primene u praksi. Studenti stiču znanja i veštine neophodne za lično iskustvo i rad na sebi, kao i sertifikat konstelatora porodičnog rasporeda.
Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, program edukacije Udruženja za sistemske i porodične konstelacije „Helinger“, napravljen je tako da bude prilagođen kako bazičnoj potrebi za sticanjem iskustva i znanja iz oblasti porodičnih konstelacija, tako i profesionalnom usavršavanju.
Edukacija je koncipirana u tri nivoa:

Prvi bazično iskustveni nivo se sastoji od 5 modula
Drugi nivo sertifikata od 15 modula
Treći specijalistički nivo od 10 modula, tako da se ceo sistem obuke može završiti za dve i po do četiri godine.

Na kraju prvog bazično iskustvenog nivoa polaznik može da dobije potvrdu sa navedenim obrađenim temama modula i brojem edukacijskih i iskustvenih časova. Na kraju drugog nivoa polaznik ostvaruje sertifikat konstelatora porodičnog rasporeda. Sertifikat znači da je polaznik pohađao edukaciju i stekao teorijsko i praktično znanje iz oblasti porodičnih konstelacija i usvojio metodologiju koju može da primeni u svojoj oblasti kvalifikacije. Odgovornost svakog polaznika je da primenjuje stečeno znanje i veštine u onim situacijama i profesionalnim okolnostima za koje poseduje zakonski okvir.

saznajte više

Najnoviji članci

.

Sistemske konstelacije – kad nevidljivo postane vidljivo

Osmislio ih je njemački terapeut Bert Hellinger, teolog i pedagog, kao dodatni alat za bolje predočavanje određene situacije u kojoj se zatekao klijent. U sistemskim konstelacijama, naime, svoj problem (obiteljski[…]

Read more

BITI U LJUBAVI ~ Bert Helinger

“Biti u ljubavi znači da sve, onakvo kakvo jeste, bude voljeno, da je sve, onakvo kakvo jeste, primljeno u duši.“ Hteo bih nešto da kažem o ljubavi, ali nešto drugačije[…]

Read more

EDUKACIJA U PORODIČNOM RASPOREDU ~ Udruženje za sistemske i porodične konstelacije ’’Helinger’’

Porodični raspored se može opisati kao profesionalno vođeni metod koji radi sa ličnim i porodičnim temama, problemima i krizama. Kao metod, on se može podučavati i učiti ali u oba[…]

Read more

Kontaktirajte nas

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati  putem ove web forme. Predlažemo vam da najpre potražite relevantne informacije na našem sajtu. Hvala!