Beograd, Despota Olivera 2, XII/77
063 43 42 96
helingerudruzenje@gmail.com

Kategorija: Slajd

sistemske i porodične konstelacije

EDUKACIJA U PORODIČNOM RASPOREDU ~ Udruženje za sistemske i porodične konstelacije ’’Helinger’’

Porodični raspored se može opisati kao profesionalno vođeni metod koji radi sa ličnim i porodičnim temama, problemima i krizama. Kao metod, on se može podučavati i učiti ali u oba slučaja, zahteva visok nivo otvorenosti u odnosu na suptilnost i finoću samog sistema. Kada se radi sa kraljevstvom duše, kao u porodičnom rasporedu, lično, socijalno…
Read more

BIZNIS – ORGANIZACIONE KONSTELACIJE

Održaće se u ponedeljak 23. januara u prostorijama savetovališta ’’Arkona’’, 17–20h Biznis (organizacione) konstelacije su se razvile iz porodičnih konstelacija prateći zahteve da se metodologija terapije porodičnog poretka primeni na zahteve vezane za funkcionisanje kompanija, poslovnih sistema kao i na individualne potrebe u pogledu rešavanja problema vezanih za posao, novac, karijeru i imovinska pitanja. Biznis…
Read more