Beograd, Despota Olivera 2, XII/77
063 43 42 96
helingerudruzenje@gmail.com

Snaga novca

sistemske i porodične konstelacije

Snaga novca

Dragi prijatelji,
posle praznične atmosfere, vreme je da ojačamo naše životne resurse, jedan od njih je novac. Radionica SNAGA NOVCA je jednodnevna radionica u trajanju od 10h do 18h, održaće se 4. februara u Vršcu, u Tački susretanja.
Molim vas da se prijavite što ranije, kako bih mogla da rezervišem prostor.

Za sve informacije i prijavljivanje: Zorana Fara
e-mail: zomifara@gmail.com

ŽIVOTNA SNAGA NOVCA

„Ludost je stalno raditi iste stvari i očekivati drugačije rezulate.“ Anštajn

Trudimo se na mnogo načina da uvećamo svoju novčanu snagu: radimo marljivo, učimo nove strategije, probamo različite načine manipulisanja novcem i rezultat je manje više isti. Kao da imamo ugrađen termostat na određenu sumu novca. Povremeno nam iskoči očeva rečenica „Za pare mora krvavo da se rinta.“ ili mamina „To sebi ne možemo da priuštimo, nismo mi bogataši“ ili „Pare kvare ljude“. A i deda je govorio „Čuvaj bele pare za crne dane.“ a onda ih je sve izgubio tokom inflacije.

Na mnogo načina mi smo nesvesno upleteni u porodičnu sudbinu i obrasce ponašanja i emotivnog reagovanja u pogledu načina na koji se odnosimo prema novcu i imovini. Iz velike dečije ljubavi i nesvesne lojalnosti mi preuzimamo obrasce, kako onih koji su bili uspešni i imućni, tako i sudbnine onih koji prošli kroz siromaštvo, glad, patnje i gubitke.

Radionica „Životna snaga novca“ je potpuno praktična i bazira se na transgeneracijskom modelu porodičnog rasporeda. Sve vežbe koje se rade možete kasnije primenjivati samostalno da biste oslobodili svoj novčani potencjal i rasčistili prepreke, brige i strahove koji vam se nađu na putu ostvarivanja novčanih ciljeva.

Teme i praktične vežbe na radionici su sledeće
– Kako smo programirani u pogledu novca? Koji događaji, verbalne poruke i obrasci ponašanja roditelja i predaka određuju naš odnos prema novcu i materijalnom blagostanju? Načini na koje možemo da se reprogramiramo.
– U čiju sudbinu smo nesvesno transgeneracijski upleteni vezano za odnos prema novcu i imovini? Čiji teret nosimo a da to od nas niko nije tražio? Načini odvezivanja i odvajanja od sudbine predaka sa kojima saosećamo i poistovećujemo se u nesreći i nemaštini.
– Kako se suočiti sa svojim strahovima i brigama? Praktične strategije.
– Tehnika „Miracle“ za aktiviranje postojećih resursa, brzo pokretanje i postavljanje jasnih i postepenih ciljeva u osvarivanju promene ponašanja i novčanog napretka.
– Ključevi koje koriste poslovno uspešni i imućni ljudi u ostvarivanju svojih ciljeva. Vežbe i zadaci.

Radionicu i vežbe vodi Maja Mandić Marković, psiholog, terapeut specijalista i edukator porodičnog rasporeda.