EDUKACIJA U PORODIČNOM RASPOREDU ~ Udruženje za sistemske i porodične konstelacije ’’Helinger’’

Porodični raspored se može opisati kao profesionalno vođeni metod koji radi sa ličnim i porodičnim temama, problemima i krizama. Kao metod, on se može podučavati i učiti ali u oba slučaja, zahteva visok nivo otvorenosti u odnosu na suptilnost i finoću samog sistema. Kada se radi sa kraljevstvom duše, kao u porodičnom rasporedu, lično, socijalno…
Read more