Beograd, bulevar Vojvode Mišoća br. 29/III/12
063 43 42 96
helingerudruzenje@gmail.com

O nama

sistemske i porodične konstelacije

Osnovali smo se kao udruženje za sistemske I porodicne konstelacije na osnivačkoj skupštini održanoj 18.maja 2015.godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti podsticanja snage i prirodnih procesa, poboljšanja zdravlja, kvaliteta života pojedinca i porodice,tj.unapređenja odnosa u porodici i društvu u celini.
Poštujući veliko ime osnivača metoda ovog rada Berta Helingera, Udruženju smo dali ime „Helinger“.
Ciljevi našeg Urruženja su da:
podržava sistemske i porodične relacije i njihovu primenu u svim sferama društvenog života po principima osnivača Berta Helingera.
Kao sveobuhvatni interprofesionalni stručni savez koji daje podršku svim koleginicama i kolegama koji rade u polju sistemskih i porodičnih konstelacija i svim zainteresovanima koji prihvataju ciljeve Udruženja, svoju programsku orjentaciju Udruženje ostvaruje sledećim aktivnostima:
primena,tj.praćenje i proučavanje celovite etičke psihologije duhovnog i ličnog razvoja, kao i
naučno-filozofskih i fizioloških aspekata funkcionisanja ljudskih relacija bez obzira na versku, rasnu, idejnu ili nacionalnu pripadnost.

STATUT UDRUŽENJA - Helinger

ETIČKI KODEKS