Beograd, Despota Olivera 2, XII/77
063 43 42 96
helingerudruzenje@gmail.com

Aktivnosti

sistemske i porodične konstelacije

Radionice (radionice porodicnih ili organizcionih/biznis konstelacija se odrzavaju radnim danima i vikendom, program u kalendaru. Za vise informacija o prijavama obratite se kontakt osobi).

Edukacija (Porodicne konstelacije/Porodični raspored se može opisati kao profesionalno vođeni metod koji radi sa ličnim i porodičnim temama, problemima i krizama. Kao metod, on se može podučavati i učiti ali u oba slučaja, zahteva visok nivo otvorenosti u odnosu na suptilnost i finoću samog sistema.

Edukacija u Porodičnom rasporedu ima za cilj da pruži studentima kako razvoj i transformaciju na ličnom i duhovnom nivou, tako i profesionalne vanredne studije teorije i metodologije porodičnog rasporeda i njegove primene u praksi. Studenti stiču znanja i veštine neophodne za lično iskustvo i rad na sebi, kao i sertifikat konstelatora porodičnog rasporeda.
Kako bi se ostvarili ovi ciljevi, program edukacije Udruženja za sistemske i porodične konstelacije „Helinger“, napravljen je tako da bude prilagođen kako bazičnoj potrebi za sticanjem iskustva i znanja iz oblasti porodičnih konstelacija, tako i profesionalnom usavršavanju. Edukacija je koncipirana u tri nivoa:
– Prvi, bazično iskustveni, nivo se sastoji od 5 modula
– Drugi, nivo sertifikata od 15 modula
– Treći, specijalistički nivo od 10 modula, tako da se ceo sistem obuke može završiti za dve i po do četiri godine.
Kada se radi sa kraljevstvom duše, kao u porodičnom rasporedu, lično, socijalno i unutrašnje duhovno doživljavanje i transformacija su od primarnog značaja u odnosu na sam metod i krajnje rezultate. To je više nalik umetničkom pristupu, na primer slikanju, pisanju poezije, sviranju nekog instrumenta ili plesu. Postoji izvestan tehnički nivo koji mora da bude naučen i praksom usavršen, ali nam sama tehnika ne omogućava da predvidimo, kontrolišemo i budemo sigurni šta će nastati kao umetnički izraz u slici, pesmi ili nekom drugom umetničkom delu. Nalik tome, svaka postavka Porodičnog rasporeda je posebna, nepredvidljiva, samokreirana iz zadatih elemenata i odigrava sa samo jednom.

Individualne terapije (POSTOJE 3 DOBRA RAZLOGA ZBOG KOJIH JE KORISNO DA DOĐETE NA INDIVIDUALNO SAVETOVANJE SA PSIHOLOGOM.
1. Imate određen lični problem koji ne možete, ne znate, niste sigurni, kako sami da razrešite. (To može biti bilo šta – strah, fobija, nesigurnost, problem u ljubavnim vezama, anksioznost, zastoj u učenju, tragična sećanja, poslovni problemi, porodični konflikti itd.)
Dve glave bolje misle od jedne. Pored toga, psiholog je obučen da vam pomogne da se ispetljate iz zbrke i dođete do konstruktivnog rešenja za postojeću situaciju.

Uz individualno savetovanje ćete lakše, brže i sigurnije rešiti problem, zastoj ili psihičku blokadu koja vas muči.

2. Hoćete da se rešite štetnih navika
Postoje veoma efikasne psihološke metode uz čiju pomoć možete da prevaziđete i otklonite ponašanje koje vas povređuje i zamenite ga željenim zdravim i konstruktivnim obrascima i navikama.

3. Želite da radite na razvoju i ostvarenju svojih potencijala
Mi smo kao žir iz koga prirodno izrasta snažan hrast. Naša psiha stalno teži ucelovljenju i razvoju svojih funkcija i sposobnosti. Ceo život je proces razvoja i ostvarivanja posebnih darova sa kojima je svako od nas bogato obdaren.

Upoznavanjem svoje autentičnosti, sticanjem bezuslovnog prihvatanja sebe i svojih specifičnih talenata, radom na razvoju kreativnosti i ostvarivanju svojih želja mi dosežemo duboko zadovoljstvo, unutrašnji mir, radost i samoostvarenje.
Kako izgleda individualno savetovanje?

Vi i terapeut sedite jedan nasuprot drugog, ili drugačije ako vam to odgovara, i razgovarate o problemu ili izazovu pred kojim stojite.

Ispitujete svoja osećanja, misli, načine na koje se ponašate, delate ili doživljavate određene situacije o kojima se radi i koje su važne za postavljen problem.

Ponekad će vas savetnik, uz vašu dozvolu, uvesti u izvesne eksperimentalne situacije u kojima istražujete svoje ponašanje, osećanja i misli ili isprobavate nove sklopove konstruktivnijeg, zdravijeg i kreativnijeg ponašanja.

Savetovanje traje sat vremena i obično je ritam jednom nedeljno. Smatra se da je potrebno tri meseca da bi se utvrdila promena u ponašanju ili ostvario cilj promene koji je postavljen na početku terapijskog odnosa. Međutim, neki rezultati se postižu znatno ranije a neki i kasnije u zavisnosti od težine preduzetog zadatka.)

Tematske radionice ( ljubav i partnerski odnosi

roditelji i deca

zivotna snaga novca

zdravlje i isceljenje

transgeneracijske traume i porodicni raspored

radionica snova

kreativna vizuelizacija

pozdravljanje sa Starom i ulazak u Novu godinu )